Bồn Inox Đại Thành Gold Dung Tích 1000L Nằm Ngang

3.715.000