Bồn Inox Đại Thành Gold Dung Tích 4000L Đứng

12.743.000