Bồn Inox Đại Thành Gold Dung Tích 5000L Đứng

16.100.000