Bồn Inox Đại Thành Gold Dung Tích 6000L Nằm Ngang

20.183.000